Taikaopisto Aurea

Päivitetty viimeksi 19.08.2018

Ota yhteyttä


sähköpostilla:
taikaopisto.aurea@gmail.com

Vieraskirja

Mainostuskirja

Palautelomake

Tervetuloa

Velvollisuudet, niitä on jokaisella Taikaopisto Aurean jäsenellä. Ensinäkin ihan yleinen Taikaopisto Aurean velvoite on se, että kun on liittynyt jäseneksi ja saanut hyväksymiskirjeen/viestin ylläpidolta niin siihen olisi kohteliasta vastata. Jos kuluu monta viikkoa niin, että siihen ei ole vieläkään vastattu, eikä muutenkaan mihinkään aktiviteetteihin ole osallistunut tai mitenkään muutoin osoittanut osallistumista voidaan jäsenyys katsoa peruutetuksi.

Tämä on siis kaikille jäsenille sama velvoite. Ylläpito ei oleta, että hyväksymiskirjeeseen/viestiin vastaa heti. Eikä osallistumisen tarvitse olla jokapäiväistä, eikä edes joka viikkoista. Mutta silloin tällöin on hyvä antaa kuulua jotain itsestään, jotta ylläpito tietää sinun varmasti haluavan jatkaa Taikaopisto Aurean jäsenenä. Tämä siis nyt tämmöisenä yleisenä ohjeena, sillä välillä käy niin että hakemuksen lähettämisen jälkeen henkilöstä ei enää kuulla.

Sitten on erikseen omia velvollisuuksia, jotka riippuvat siitä oletko täällä opettaja,-oppilas vai muu henkilökunta hahmolla.

Oppilaiden velvollisuudet

Oppilaita ei varsinaisesti velvoiteta mihinkään. Toivottavaa olisi, että esim. vähintään yhden kerran kuukaudessa, kirjoittaa esim. foorumiin hahmon elämästä Taikaopisto Aureassa. Oppitunneille osallistuminen on vapaaehtoista. Siirtyäkseen seuraavalle luokalle oppilaan on päästävä vähintään yhdeltä kurssilta läpi (Tämä tosin ei ole täysin ehdoton sääntö). Eli kun kevätlukukaudella jaetaan todistukset, tulisi niissä olla vähintään yksi hyväksytty-suoritusmerkintä jostakin kurssista. Jos oppitunteja ei ole/ei pystytä järjestämään, tulee oppilaan pyrkiä osallistumaan muihin aktiviteetteihin. Joka myös mahdollistaa luokka-asteelta, toiselle siirtymisen.

Oppitunneille osallistuminen sekä läksyjen tekeminen on toki hyvä tapa ansaita tuvalleen pisteitä. Sillä tupamestaruus menee kevätlukukauden päätösjuhlassa sille tuvalle, kenellä on siihen mennessä eniten pisteitä.


Opettajien velvollisuudet

Opettajien on suotavaa suunnitella ja toteuttaa vähintään yksi kurssi/per toimintakausi. Opettaja voi halutessaan päättää, onko hänen pitämässään kurssissa kokeita ja läksyjä. Mutta niitäkin on hyvä oppilaille järjestää, koska ne voivat olla oppilaille hyvä tapa ansaita pisteitä. Opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää yhtäkään kurssia, mikäli Taikaopisto Aureassa ei ole yhtäkään aktiivista oppilashahmoa. Kun opettaja on pitänyt kurssinsa, hänen tehtäväkseen jää arvostella kurssit niiden oppilaiden osalta ketkä kurssiin on osallistunut. Opettajalla on lupa päättää kurssinsa läpipääsyvaatimukset, joista oppilaille täytyy kurssin alussa kertoa tai olla muutoin mahdollisuus lukea tieto jostain.

Oppitunnin ollessa ohi, opettajan tulee ilmoittaa ylläpidolle sovitulla/ohjeistetulla tavalla ketkä kurssiin osallistui, antaa oppilaille tupapisteet. Sekä johonkin sovitulla tai ohjeistetulla tavalla ilmoittaa, jos esim. oppitunti syystä tai toisesta peruuntuu. Tämä erityisesti koskien chat-tunteja. Jos opettaja ei pidäkään jotain tiettyä oppituntia, voi opettaja poistaa oppitunnin myös itse mm. kalenterista.

Opettajien oletetaan tekevän myös jokaisesta kurssista erikseen, jonkinlainen opetussuunnitelma kurssilistauksiin. Opetussuunnitelmaa ei tarvitse pilkun tarkasti noudattaa, kunhan on olemassa jonkinlainen suunnitelma siitä mitä ja milloin aiot opettaa. Tällöin opettaja voi itsekin seurata, mitä oli aikeissa opettaa. Ja oppilaat voivat valmistautua mitä mahdollisesti on tiedossa.

Opettajat voivat niin halutessaan myös kirjoittaa opettamastaan oppiaineestaan oppikirjoja. Mikä ei ole tietysti pakollista.

Opettaja hahmot voivat yhtä lailla osallistua koulun muihin aktiviteetteihin oppituntien suunnittelun ja toteutuksen lisäksi.

Muun henkilökunnan velvollisuudet

Muulla henkilökunnalla on velvollisuutenaan hoitaa työtehtävänsä edellyttämät työt. Sairaanhoitaja mm. hoitaa tarvittaessa, sairastuneet oppilaat. Vahtimestari vahtii koulun tiluksia ja pitää tarvittaessa jälki-istunnot. Kirjastonhoitaja huolehtii kirjaston aineistosta sekä kirjaston järjestyksestä.
Mm. tupakummituksella ja kotitontulla on paljon vähemmän velvollisuuksia. Sen kun vain liikkuvat vapaasti koulussa ja sen alueella, kunhan ei häiritse oppitunteja.

Kuten oppilaat ja opettajat, niin myös muu henkilökunta voi osallistua Taikaopisto Aurean aktiviteetteihin.
takaisin edelliselle sivulle - ylösUlkoasu © M Layouts